Teamontwikkeling

“De kunst van leiderschap is de kracht van het zelfsturend vermogen van teams te laten ontwikkelen.”

Hefboom in organisatieontwikkeling

Wil jij, leidinggevende, dat je team sterker wordt? Dat jouw groep mensen tot een zelfsturend team uitgroeit?
Wil je oude, vastgelopen patronen loslaten en je team haar vitaliteit helpen ontdekken?
Wil je de veerkracht van je team versterken zodat de mensen meer weerbaar met veranderingen kunnen omgaan?

Wij nemen jouw vraag met plezier en daadkracht ter harte.

Hoe wij je team kunnen sterker maken

 • workshops rond een thema dat speelt
 • teambuilding die je teamwerking sterker maakt
 • training van vaardigheden om beter samen te werken
 • conflicten herkennen als kansen tot complementair samenwerken en ermee leren omgaan
 • met je team een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en waarmaken
 • waarderend leren kijken naar talent en verschil tot kracht verheffen
 • de samenwerking tussen verschillende disciplines in je team beter op mekaar afstemmen

Of we kunnen gedurende langere tijd samenwerken met je groep. Eerst verkennen we samen met je team wat er speelt en nodig is. Vervolgens bepalen we samen de gewenste richting waarin het team zich wil ontwikkelen. Dan bouwen we samen aan acties die de teamwerking sterker maken.

Afstemming is ons kernwoord. In de afstemming ontstaat draagvlak voor vernieuwing. Dat proces begeleiden is onze kracht.

Drie basismodellen die onze aanpak typeren

1. Insights Discovery teamprofiel

Het Insights Discovery teamprofiel komt voort uit het baanbrekende werk van Carl Jung. We verkennen er talenten, drijfveren en gevoeligheden mee, vanuit de bril van persoonlijkheidsprofielen en psychologische voorkeuren van mensen.

Het instrument omvat een unieke kleurentaal die zelfinzicht, kwaliteitsvolle interacties en organisatieontwikkeling bevordert. Teams ontdekken de onderlinge verschillen en complementariteit en leren die op een goede manier benutten. Het biedt ook een spiegel om ontwikkelingspistes in het team te verkennen en aan te pakken.

Meer weten:
insights benelux  www.insightsbenelux.com

 2. Teamdoelmatigheidsmodel (SDRPI-model – Fry, Plovnick & Rubin)

We hanteren het SDPRI-model – gebaseerd op de product, procedure en procesdriehoek (Schein) – vaak als diagnostisch instrument. Via een vragenlijst of korte checklist en een open dialoog onderzoekt het team de kwaliteit in vijf gebieden:

 • Situatie: in welke context werkt het team? Zijn de condities voor effectief functioneren van het team oké?
 • Doelen: Is er een gemeenschappelijke richting? Zijn de doelen duidelijk en aanvaard?
 • Rollen: Kennen de teamleden hun rollen en taken? Accepteren ze hun rollen en taken?
 • Procedures: In welke mate boekt het team resultaten? Wat is de kwaliteit van de besluitvorming, de probleemaanpak, de gespreksleiding en het omgaan met conflict?
 • Interacties: Hoe stevig is de teamgeest? Is er onderling respect en vertrouwen? Is er een open, lerende dialoog?

Op basis van een diagnose maken we samen de ontwikkelperspectieven op de verschillende gebieden. Dan bedenken we nuttige en effectieve interventies.

3. Thema gecentreerde interactie (TGI, Cohn)

In een goed samenwerkend team zijn vier dimensies met elkaar in evenwicht. Groei in een team betekent evenwichtig ontwikkelen op die dimensies. Dat vraagt in het team afstemming over:

 • HET: de taak, de resultaten van het team
 • WIJ: hoe het team samenwerkt, hoe de onderlinge dynamiek zit
 • IK: de zelfsturing en het eigenaarschap van elk teamlid en de leider
 • GLOBE: de manier waarop het team zich bewust is van zijn omgeving en daar flexibel en proactief mee omgaat.

Wij begeleiden teams om te groeien in die afstemming. We kiezen ervoor om niet enkel op de taak te focussen, want zonder aandacht voor de dynamiek van de groep stokt het ontwikkelingsproces.

Meer weten:
www.ruth-cohn-institute.org

Waarom focus op de taak alleen niet genoeg is

Als wij teams begeleiden, dan faciliteren wij de afstemming tussen mensen. We bouwen aan kwaliteitsvolle relaties.

Groepsdynamiek

Wanneer we enkel aandacht zouden hebben voor de taak, dan blijft de dynamiek in de groep onder de oppervlakte. Dan kan die niet mee groeien, terwijl de relationele dynamiek net nodig is om samen aan de taak te werken.

Storing en conflict

Een onderliggende dynamiek in de groep kan voelbaar zijn en gaan storen. Dan kan een sfeer groeien die geladen is met onderhuids conflict en met starre patronen waarin geen beweging meer zit. In zo’n gevallen is een open en confronterende dialoog een hefboom. In die dialoog leren teamleden een conflict herkennen als een ontwikkelingscrisis. Dan leert het team zelf oplossingen bedenken en uitvoeren om hun gezamenlijke toekomst weer op het spoor te krijgen.

Kwaliteit en zelfsturing in een veranderende wereld

Als leidinggevende heb je de taak om met je team voortdurend te ontwikkelen. En inderdaad, het is een hele klus om van een groep collega’s een zelfsturend team te maken. Maar het is wel nodig, want organisaties vandaag staan stevig onder druk van economische en maatschappelijke veranderingen.

Je kunt niet anders dan je schrap zetten, innovatief zijn, proactief handelen. Je moet wel als je er als organisatie wil blijven staan, succes hoopt te boeken en ook in de toekomst nog graag meespeelt. Teams en organisaties die erin slagen om van binnen uit kwaliteitsvol samen te werken, zullen beter in staat zijn om ook met externe partners, klanten en leveranciers tot sterke resultaten te komen.

Duurzaam ondernemen

En ja, duurzaam ondernemen hoort er ook bij. Dat reikt veel verder dan enkel resultaat boeken en winstgevend zijn. Sterke teams nemen die maatschappelijke verantwoordelijkheid er graag bij. De uitdaging is om hun zelfsturende kracht tot in de puntjes te ontwikkelen en hen de kans te geven diepgaand te leren om tot verandering te komen.

lieve wens

Lieve Wens

organisatieadviseur
procesbegeleider
psychotherapeut

tel. +32 (0)478 391 887

Mijn ervaring

De passie voor groei en verandering is mijn drijvende kracht als adviseur om relationele processen mee mogelijk te maken en vorm te geven.

Jouw vraag

We verkennen graag jouw vraag en gieten die dan samen in een teambegeleidingstraject.