Leiderschapsontwikkeling

“Je leiderschap ontwikkelen betekent de spiegel in eigen handen nemen. Het doel hiervan is niet om met jezelf bezig te zijn, maar om de dialoog met de ander te verdiepen. Hierin schuilt de kracht van bezielende samenwerking.”

Hefboom in organisatieontwikkeling

Hoe stevig is jouw persoonlijk leiderschap? 
Wie ben jij? Wat is jouw kracht? Wie wil jij worden? Wat is jouw betekenis? Waaraan draag je bij? Wat zijn jouw waarden, je drijfveren? Waar kan je trots op zijn? Met wie voel jij je verbonden? Hoe sterk is jouw betrokkenheid? Hoe bezielend en inspirerend kan en wil je zijn?

Hoe krachtig ben jij als leider voor anderen? 
Wat gaat je goed af in de samenwerking met je team? Welke kwaliteiten zet jij in om de teamkwaliteiten te versterken? Wat zijn je talenten? En hoe zet je die in om de resultaten van je team, departement of organisatie te verwezenlijken?

Als je die vragen wil verkennen, kan een eerlijke spiegel echt helpen. Wij willen die spiegel graag zijn, voor jou, voor je managementteam.
Het zijn belangrijke vragen. Immers, hoe meer jij voeling hebt met je eigen kracht en hoe meer je die kan ontwikkelen, hoe krachtiger je anderen kunt helpen op hun ontwikkelingsweg.

Hoe wij het leiderschap in je organisatie helpen versterken

  • meewerken aan een pad naar leiderschapsontwikkeling in je organisatie
  • begeleiden van workshops rond thema’s die er voor leidinggevenden toe doen
  • begeleiden van teambuildingsessie voor leiders die nauw samenwerken
  • leiders coachen in individuele trajecten (zie Coaching van leiders en professionals)

Zo zien wij sterke leiders in succesvolle organisaties

Laat ons eens anders kijken naar leiderschap. Niet vanuit de dominante ‘management’ visie. Niet als sturend, controlerend en hiërarchisch gestructureerd. Maar als leiderschap dat dienend is, dat ondersteunend is aan zelfsturende teams.

Ondersteunende leiders laten de kracht bij het team, moedigen hun team aan hun kracht te vergroten en zelf eigenaarschap op te nemen.

Niet simpel, wel nodig. Leren omgaan met complexiteit, conflict en verschil: het zijn essentiële leiderschapskwaliteiten. En ook: onzekerheid accepteren, overweg kunnen met ‘niet-weten’ hoort bij wijs leiderschap.

De kwaliteit van zelfsturing in teams hangt nauw samen met de kwaliteit van leiderschap. Het lijkt paradoxaal, en het is ook wel een evenwichtsoefening. Je moet ontwikkelingsprocessen aansturen, trekken, controleren en toch ook weer de groep ruimte geven om hun opdracht maximaal zelf in te vullen. En zo wordt leiderschap faciliteren, er zijn, volgen en loslaten.

lieve wens

Lieve Wens

organisatieadviseur
procesbegeleider
psychotherapeut

tel. +32 (0)478 391 887

Mijn ervaring

De passie voor groei en verandering is mijn drijvende kracht als adviseur om relationele processen mee mogelijk te maken en vorm te geven.

Jouw vraag

We verkennen graag jouw vraag en gieten die dan samen in een ontwikkelingstraject.