Organisatieadvies

“In dialoog samen betekenis geven aan een gemeenschappelijk toekomstbeeld is het begin van de verwezenlijking ervan. Deze onderzoekende dialoog is een generatieve kracht.”

Hefboom in organisatieontwikkeling

Wil jij dat je organisatie sterker wordt? Dat ze extra ontwikkelingskracht krijgt? En vind jij ook dat dit in eerste plaats een leerproces is waar iedereen in en om je organisatie mee eigenaar van is? Worstel je met verandervraagstukken die je grondig wil onderzoeken? Wil je de toekomstige koers van je organisatie scherper stellen en het pad in die richting effenen?

Wij pakken die wens graag samen met jou op. Met visie en daadkracht.

Hoe wij je kunnen begeleiden bij organisatieontwikkeling

  • je strategische koers bepalen, bijsturen en waarmaken
  • klantgerichter werken
  • een stevig personeelsbeleid neerzetten
  • samenwerking tussen verschillende mensen en disciplines sterk maken
  • bedachtzaam sleutelen aan organisatiecultuur
  • na herstructurering of fusie op zoek gaan naar een frisse identiteit
  • iedereen in en om je organisatie mee eigenaar maken van je veranderprocessen
  • teams sterker maken en leiderschap extra kracht geven

Als organisatieadviseurs hebben wij hier ervaring mee. Jarenlange ervaring, met passie opgebouwd. Want groei en verandering is onze drijfveer. Deze processen – die in essentie draaien om kwaliteitsvolle relaties – mee vorm kunnen geven: dat is voor ons pure arbeidsvreugde.

Zo kijken wij naar organisaties, organisatieontwikkeling en organisatieadvies

Een organisatie is een systeem dat altijd ‘in de maak’ is. Het is nooit af. Mensen maken organisaties, en doen dat allerbest als ze in kwaliteitsvolle dialoog zin en betekenis kunnen geven aan wat ze samen doen en willen zijn. Dan voeren ze gesprekken over vragen als deze: Wie zijn we? Waar staan we voor? Wat geeft ons energie? Wat voegen wij toe in de maatschappij? Van welke toekomst worden we enthousiast? Met wie willen we samenwerken, en hoe doen we dat goed en graag?

Organisatieontwikkeling is een proces doorheen de hele organisatie. Het betekent goed kijken, zorgvuldig interventies plannen en doen om de organisatie vitaal en effectief te maken. Het betekent zoeken naar overeenstemming tussen visie en strategie, tussen organisatiestructuur en processen, tussen mensen en cultuur. Met organisatieontwikkeling versterken we organisaties in wat ze doen en hoe ze verder kunnen ontwikkelen. Iedereen meenemen op die weg, overeenstemming en instemming vinden over de gezamenlijke richting en doelen: dat is voor ons van cruciale waarde.

Organisatieadvies – of ook ‘managementconsultancy’ – betekent advies geven aan organisaties rond beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Doel is dat de organisatie er sterker van wordt en aan ontwikkelingskracht wint. Meestal begint het werk bij ‘actie-onderzoek’. Vanuit een verandervraagstuk kijken we eerst naar de manier waarop je organisatie nu werkt. Dat onderzoek doen we samen: met jou als opdrachtgever en met een groep mensen die betrokken zijn bij dat verandervraagstuk. We vertrekken van wat er al goed werkt en succesvol is. Op basis hiervan creëren we samen de gewenste ontwikkelrichting. Daarna ontstaan er acties en veranderingssporen. Die gaan we geleidelijk invoeren, terwijl we hun effectiviteit blijven onderzoeken. In dit begeleiden van het gezamenlijk onderzoeken, leren en veranderen staat de dialoog centraal.

lieve wens

Lieve Wens

organisatieadviseur
procesbegeleider
psychotherapeut

tel. +32 (0)478 391 887

Mijn ervaring

De passie voor groei en verandering is mijn drijvende kracht als adviseur om relationele processen mee mogelijk te maken en vorm te geven.

Jouw vraag

We verkennen graag jouw vraag en gieten die dan samen in een adviestraject.