Specialisatie: Behandeling van eetstoornissen

Wat is een eetstoornis?

We spreken van een eetstoornis als  je een obsessie rond eten en voedsel ontwikkelt die je geestelijk en lichamelijk welbevinden ernstig hindert.

Bij anorexia nervosa, ook magerzucht genoemd, ga je extreem weinig eten, altijd maar vermageren en jezelf toch nog als te dik ervaren.

Mensen die lijden aan boulimia nervosa  of vraatzucht, hebben een gelijkaardige obsessie rond hun gewicht en lichaam. Ze vallen ten prooi aan eetbuien die gepaard gaan met verwoede pogingen om die calorieën weer kwijt te raken door te vasten, te braken, extreem te sporten of het gebruik van medicatie.

Een eetbuistoornis, ook wel Binge Eating Disorder genoemd, heeft veel gelijkenissen met boulimia. Je hebt ook last van eetbuien, maar zonder de drang daarna dat voedsel weer kwijt te raken. Het ontregelt je lichaam en je kunt er gewichtsproblemen door ontwikkelen.

Eetstoornissen komen bij mannen en vrouwen voor, zowel bij jonge mensen als bij volwassenen.

Diepere oorzaak van een eetstoornis

Onder elke eetstoornis gaat een diepere emotionele kern schuil. Mensen die lijden aan eetstoornissen linken hun eigenwaarde nog uitsluitend aan hun lichaamsbeeld, voeding en aan hun bekwaamheid om hun eetgedrag onder controle te houden.

Mensen met een eetstoornis kampen vaak met dieper liggende problemen zoals een depressie, dwangrituelen, zelfverwondend gedrag. Ook een persoonlijkheidsstoornis of traumatische ervaringen kunnen zich uiten via een eetstoornis.

Daarom is de behandeling van eetstoornissen vaak erg complex. Meestal volstaat therapie en een goede opvolging, soms blijkt een opname in een gespecialiseerd ziekenhuis nodig.

Hoe gaan we therapeutisch tewerk met eetstoornissen?

Onze richtingwijzer in de behandeling van eetstoornissen steunt op CBT-E (Fairburn). Dat betekent Cognitieve Gedrags Therapie – Extended (extended betekent: uitgebreid).  We werken in verschillende fases.

  • Fase 1 – Individuele therapie
    We werken samen in de richting van positieve veranderingen in de symptomen die de eetstoornis uitlokken en onderhouden.
  • Het is de bedoeling dat er binnen de drie maanden wezenlijke veranderingen optreden in het gewicht en/of eetgedrag. Als dat niet lukt, is het echt nodig om een tijdelijke opname in gespecialiseerde omgeving te overwegen. ( UZ Gasthuisberg in Leuven of Broeders Alexianen in Tienen).
  • Fase 2 – Groepstherapie
    Als de fase van individuele therapie succesvol is, stap je over naar groepstherapie. Hierin werken we samen aan thema’s rond zelfvertrouwen en eigenwaarde. We werken met concrete doelstellingen. Elke drie maanden evalueren we samen de evoluties.
  • Fase 3 – Opvolging 
    We steunen je op je weg naar duurzaam te leven zonder eetstoornis, zolang het nodig is en volgens jouw behoefte.

Aandacht voor de mensen in je omgeving

Samenleven met iemand die worstelt met een eetstoornis is een hele opgave. Partner of ouders hebben vaak veel vragen, voelen zich onzeker en machteloos. We betrekken hen dan ook steeds in het therapieproces.

Samen met jou bekijken we hoe we je naasten bij de therapie kunnen betrekken. We kunnen sessies opzetten met je partner, ouders of andere gezinsleden. Dat helpt om het veranderingsproces positief te ondersteunen.