Wetenschappelijke publicaties Eetstoornissen

Boeken

Vanderlinden, J., Norré, J. & Vandereycken W. (1989). De behandeling van boulimia nervosa. Deventer, Van Loghum.

Vanderlinden, J., Norré, J. & Vandereycken W. (1991). De behandeling van boulimia nervosa. Deventer, Van Loghurn, herwerkte tweede druk.

Vanderlinden, J., Norré, J. & Vandereycken W. (1992). A pratical guide to the treatment of bulimia nervosa. New York, Brunner & Mazel.

Vanderlinden, J., Norré, J., Vandereycken W., & Meermann, R. (1992). Therapie der Bulimia Nervosa. Behandlungskonzepte mit Fallbeispielen. Stuttgart, Schattauer.

ambulante_behandeling_van_eetstoornissen

Norré, J. & W. Vandereycken (1993). Ambulante behandeling van eetstoornissen. Praktijkreeks Gedragstherapie. Deventer: Van Loghum.

Vanderlinden, J., Norré, J. & Vandereycken W. (1995). La Bulimia Nervosa. Guida partica al trattamento. Roma, Ubaldini Editore.

Vanderlinden, J., Norré, J. & Vandereycken W. (1995). Stop Bulimia. Tokyo, Seiwa Shoten Publishers.

eating_disorders_and_marital_relationships

Van den Broucke, S., Vandereycken, W. & Norré, J. (1997). Eating disorders and marital relationships. London: Routledge.

Artikels of hoofdstuk

Vandereycken, W. & Norré, J. (1986). Anorexia nervosa. In A. Kaptein, H. van der Ploeg, B. Garssen, P. Schreurs & R. Beunderman (red.). Behavioral Medicine. Psychologische behandeling van lichamelijke aandoeningen. Alphen aan den Rijn, Stafleu, p. 171-186.

Norré, J. & Vandereycken, W. (1986). Beschrijving en behandeling van bulimia nervosa. Directieve therapie, 6,4,309-349.

Norré, J. & Vandereycken, W. (1986). Ambulante behandeling van boulimiepatiënten: praktische voorbeelden en therapeutische overwegingen. Gedragstherapie, 19,4,301-318.

Norré, J. & Vandereycken, W. (1989). Beschrijving en behandeling van bulimia nervosa. In K. van der Velden (red.). Directieve therapie 3. Deventer, Van Loghum Slaterus, p. 302-341.

Norré, J. & Vandereycken, W. (1991). The limits of an outpatient treatment for bulimic disorders. British Review of Bulimia and Anorexia Nervosa, 5, 55-63.

W. Vandereycken, Norré, J., & Meermann, R (1991). Bulimia nervosa. In Meermann, R. & W. Vandereycken (red.). Verhaltenstherapeutische Psychosomatik un Klinik und Praxis. Stuttgart, Schattauer, p. 203-236.

Norré, J. & Vandereycken, W. (1994). Behandeling van eetstoornissen: wie bepaalt de doelstellingen? Directieve therapie, 14, 4, 382-391.

Vandereycken, W. & Norré, J. (1996). Eetstoornissen. In W. Vandereycken, c. Hoogduin & P. Emmelkamp (red.). Handboek Psychopathologie. Deel 3. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, p. 168-180.

W. Vandereycken, Norré, J., & Meermann, R (1996). Bulimia nervosa: . Diagnostik und Behandlung. In R Meermann & W. Vandereycken (red.). Verhaltenstherapeutische Psychosomatik. Stuttgart, Schattauer, p. 257-290.

Norré, J. & Vandereycken, W. (1999). Patiënten met een eetstoornis en de relatie met hun partner. Directieve therapie, 19,3,289-303.

Norré, J. (1999). Seksualiteit, zwangerschap en kinderwens bij eetstoornispatiënten. In Krch, D. (red.). Poruchy Prijmu Potravy. Grada Publishing.

Norré, J. & Vandereycken, W. (2000). Patiënten met een eetstoornis en de relatie met hun partner. In Vanderlinden, J. & Lange, F. (red.). Eetstoornissen. Houten, Bohn StafleuVanLoghum, p. 87-101.

Norré, J., Vandereycken, W. & Gordts, S. (2001). The managment of eating disorders in a fertility clinic. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 22, 77-81.

Norré, J., Vandereycken, W. & Gordts, S. (2002). Eetstoornissen en kinderwens. In A. Vansteenwegen & J. van Bussel (red.). Seksuologie Vandaag. Leuven, Peeters Press, p. 137-146.

Norré, J. (2002). Partnerrelatie en ouderschap. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.). Handboek Eetstoornissen. Utrecht, De Tijdstroom, p. 289- 304.

Vanderlinden, J., Pieters, G., Probst, M. & Norré J. (2004) Protocollaire behandeling van boulimia nervosa: cognitieve gedragstherapie. In Keijsers, G.P.J., van Minnen, A. & Hoogduin C.A.L. (Eds) Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg II. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 320-362.

Norré, J. (2006). Eetstoornissen. In Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (Eds.) Handboek Psychopathologie. Deel 2, Klinische Praktijk. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, p. 373-387.

handboek_eetstoornissen

Norré, J. (2008). Partnerrelatie en ouderschap. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.). Handboek Eetstoornissen. Utrecht, De Tijdstroom.  HBEetstoornissen2008H15  download artikel

Claes, L., Mueller, A., Norré, J., Van Assche, L., Wonderlich, S., Mitchell, J.E. (2011). The relationship between compulsive buying, compulsive internet use and temperament in a sample of female eating-disorder patients. European Eating Disorders Review, in press.

protocollaire_behandelingen

Vanderlinden, J., Pieters, G., Probst, M. & Norré J. (2011) Protocollaire behandeling van boulimia nervosa: cognitieve gedragstherapie. In Keijsers, G.P.J., van Minnen, A. & Hoogduin C.A.L. (Eds) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten I. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 407-452.  PB_hoofdstuk-13_Vanderlinden  download artikel

van_mislukking_naar_succes_in_de_psychotherapie

Vanderlinden, J, & Norré, J. (2013) Behandeling van patiënten met boulimia nervosa. In Emmelkamp, P & Hoogduin, K. (Eds). Van mislukking naar success in de psychotherapie. Amsterdam, Uitgeverij Boom, 369-386.  hoofdstuk18_vanderlinden_norre  download artikel

Claes, L., Norré, J., Van Assche, L. & Bijttebier, P. (2014). Non-suicidel self-injury (functions) in eating disorders: Associations with reactive and regulative temperament. Personality and Individual Differences, 1, 57, 65-69.

Laurence Claes, Koen Luyckx, Patricia Bijttebier, Brianna Turner, Amarendra Ghandi, Jos Smets, Jan Norre, Leen Van Assche, Els Verheyen, Yvienne Goris, Ingrid Hoksbergen & Katrien Schoevaerts. Non-Suicidal Self-Injury in Patients with Eating Disorder: Associations with Identity Formation Above and Beyond Anxiety and Depression. Eur. Eat. Disorders Rev. (2014)John Wiley & Sons, Ltd and Eating Disorders Association. Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/erv.2341

handboek_psychiatrie_en_zwangerschap

Norré, J. (2015). Zwangerschap en eetstoornissen (H7). In van Kamp, I. Wennink, H., & Lambregtse-van den Berg, M. (Eds.) Handboek Zwangerschap en Psychiatrie, p. 75-84.
H7_ZwangerschapenEetstoornissen  download artikel

Kadriu F, Claes L, Witteman C, Norré J, Vrieze E, Krans J. Characteristics and content of intrusive images in patients with eating disorders. Eur Eat Disorders Rev. 2019;1–12. https://doi.org/10.1002/erv.2671  Characteristics-and-content-of-intrusive-images-in-patients-with-eating-disorders-Kadriu-2019  download artikel

Kadriu, F., Claes, L., Witteman, C., Vroling, M., Norré, J., & Krans, J. (2022). Intrusive images, autobiographical memories, and core beliefs of patients with an eating disorder. Applied Cognitive Psychology, 1–10. https://doi.org/10.1002/acp.3974

Het team

jan norré

Jan Norré

klinisch psycholoog
seksuoloog
psychotherapeut

tel: +32 (0)16 290 085

lieve wens

Lieve Wens

organisatieadviseur
procesbegeleider
psychotherapeut

tel: +32 (0)478 391 887