Lieve Wens

lieve wens

Lieve Wens

organisatieadviseur
procesbegeleider
psychotherapeut

“De passie voor groei en verandering is mijn drijvende kracht als adviseur om relationele processen mee mogelijk te maken en vorm te geven.”

Wie ben ik?

Menselijke ontwikkeling, groei en verandering: het is mijn passie en drijfveer.

Het is die passie die me ook doorheen mijn studies leidde. Ik studeerde Klinische Psychologie en specialiseerde in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen.

Als onderzoeksmedewerker aan de universiteit lag mijn focus bij de psychologie van het ouder worden en de problematiek van dementie. In die tijd ontdekte ik dat ik het domein van vorming, training en opleiding verder wilde uitbouwen.

Daarom zocht ik de bedrijfswereld op, waar ik kon meewerken aan de professionele ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers. De eerste jaren was ik verantwoordelijke voor Vorming, Training & Opleiding bij SDWorkx. Later werkte ik als trainer-consultant bij Voca Training & Consult, actief in de social profit.

In diezelfde periode nam ik ook mijn passie voor hulpverlening weer op en ging ik aan de slag bij de psychotherapiepraktijk. In 2000 werd ik zelfstandig consultant. Toen ontstond People Development: een centrum dat psychotherapie, coaching en organisatieadvies bundelt. Nu kan ik al mijn passies combineren: veranderingstrajecten en trainingsprogramma’s voor organisaties, individuele coaching voor leidinggevenden en professionals én psychotherapeutisch werk met individuen en partners.

Mijn passie voor ontwikkeling, groei en verandering blijft me stimuleren om te leren.
Mensen en organisaties begeleiden: ik doe het met veel plezier en volle overgave.

Wat doe ik?

 • Klinisch psycholoog en seksuoloog bij de psychotherapiepraktijk van People Development. 
Ik doe zowel individuele als relatiebegeleiding voor jongvolwassenen en volwassenen.
 • Fertiliteitscounselor voor de Dienst Reproductieve Geneeskunde, Heilig Hart Ziekenhuis Leuven en de LIFE – groep (www.lifeleleuven.be).
 • Organisatieadviseur en procesbegeleider. Mijn focus ligt op een procesmatige begeleiding van veranderingen en ontwikkelingen in organisaties en teams.
 • Individuele coach voor professionals en leidinggevenden.
 • Staflid van de CIGO-opleiding (Consultancy in Groepen en Organisaties): postacademische vorming, KU Leuven en UHasselt (ppw.kuleuven.be/cigo of www.uhasselt.be/cigo). 
CIGO werkt samen met Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio). Die universiteit is de bakermat van het waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry), een vernieuwende praktijk in organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement (www.appreciativeinquiry.cwru.edu).
 • Gastprofessor aan Odisee, Hogeschool-Universiteit Brussel: ik begeleid het opleidingsonderdeel ‘Helpende gesprekken’ in de Bachelor Gezinswetenschappen, Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
 • Voorzitter Raad van Bestuur van het Centrum Ganspoel, dat ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking.

Diploma’s

 • Master Klinische Psychologie, KU Leuven (1984), aangevuld met een Aggregaat Hoger Secundair Onderwijs, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven (1985)
 • Master Familiale en Seksuologische Wetenschappen, KU Leuven (1985)
 • Doctor in de Psychologie met proefschrift ‘Impliciet en Expliciet Geheugen bij Dementie van het Alzheimertype: Een experimenteel-theoretische analyse.’, KU Leuven (1993).

Beroepsopleidingen in Training & Consultancy

 • Training voor trainers, Schouten & Nelissen Nederland (1993 – 1994)
 • Postacademische vorming CIGO: Consultancy In Groepen en Organisatie, KU Leuven en UHasselt (1996 – 1998)
 • Geaccrediteerd licentiehouder en practitioner van Insights Discovery, een persoonlijkheidsprofielonderzoek, dat ingezet wordt in individuele coaching en ontwikkelingstrajecten in teams en organisaties (www.insightsbenelux.com).

Beroepsverenigingen

 • Lid van de Vereniging voor opleidings- en ontwikkelingsprofessionals (VOV), een netwerk voor iedereen die bezig is met leren en het ontwikkelen van individuen en organisaties (www.vov.be)
 • Actief binnen Allegro, een lerend netwerk voor professionele procesbegeleiders (www.allegrosite.be)
 • Ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen door de Psychologencommissie onder het nummer 602104779 – Link naar PDF-erkenning

Het team

jan norré

Jan Norré

klinisch psycholoog
seksuoloog
psychotherapeut

tel: +32 (0)16 290 085

lieve wens

Lieve Wens

organisatieadviseur
procesbegeleider
psychotherapeut

tel: +32 (0)478 391 887